Tarot Anielski karta: NIEWINNOŚĆ

Karta: NIEWINNOŚĆ – Tarot Anielski


Tarot Anielski Niewinność
zielonawrozka.pl Tarot Anielski Niewinność

Niewinność. Gdy czujesz się winna/ winny musisz Sobie uzmysłowić, że Bóg wybacza.. Jeżeli uważasz inne osoby za winne Twoich krzywd, również pamiętaj, że nie Tobie to oceniać.. Nawet w naszym prawie istnieje zasada „domniemania niewinności”. Karta ta informuje nas o tym, że sytuacja (osoba) o którą pytamy jest zwyczajnie niewinna.